Köp skogMin skog
Om ossBlogg
Vad är en kolsänka?
February 22nd, 2023

Vad är en kolsänka?

Skogsnejds skogsskola - Kolsänka

En “kolsänka” är en term som används för att beskriva en plats eller ett område som absorberar koldioxid från atmosfären och lagrar den. I skogens fall flytta koldioxiden från luften till träden. Skogar är en viktig kolsänka eftersom träd och andra växter absorberar koldioxid som en del av fotosyntesen. När träden växer och lagrar koldioxid, bidrar de till att begränsa mängden koldioxid i atmosfären.

Hälsosamma och välbevarade skogar är viktigt på många sätt. För det första bidrar skogarna till att begränsa klimatförändringarna. För det andra är skogarna hem åt en mängd olika djur- och växtarter, vilket bidrar till att bevara den biologiska mångfalden. Skogarna ger också oss människor en plats för att njuta av naturen och utöva olika friluftsaktiviteter.

Vårda skogarna som kolsänkor är viktigt för att säkerställa att vi har en hållbar framtid. Det innebär att vi måste vara medvetna om de hot som skogarna står inför, till exempel skadegörare och förändringar i klimatet, och vidta åtgärder för att skydda dem.

Köp skogMin skog