Köp skogMin skog
Om ossKontakt

FAQ - Vanliga frågor

Här i vår faq hittar du svar på de vanligaste frågorna vi får om Skogsnejd. Vill du fråga något specifikt är du varmt välkommen att maila oss på info@skogsnejd.se

Ja! Vi öppnade tjänsten 4 december 2023 och du kan nu börja spara i skog med oss.

Passa på att registrera dig för Skogsnejds nyhetsbrevså får du nyheter om ny skog och andra uppdateringar.

Javisst, om du har möjlighet tycker vi förstås att du ska besöka din egna skog. Varför inte ta med dig fikakorgen och familj eller vänner? I vår digitala tjänst ser du enkelt var din skog ligger.

Kom ihåg! Allemansrätten gäller i den svenska skogen

Skogssparande hos SkogsnejdTraditionellt skogsägande
Investering

Investering

Skogen säljs per kvadratmeter

Investering

Hög
Pris/hektar (ha) varierar från ca 25 000:- i Norrbotten till 250 000:- i södra Sverige.
Ägande

Ägande

Del av skogsfastighet
I Skogsnejd köper du rättigheter att ta del av skogsmarkens värden, där varje rätt representerar en kvadratmeter skog.

Ägande

Hel skogsfastighet
Kunskap

Kunskap

Ingen kunskap krävs
Vi på Skogsnejd delar gärna vår skogskunskap med dig om du vill.

Kunskap

Mycket kunskap krävs
Du behöver kunna mycket om skog och hur den ska skötas. Enskilda skogsägare har dessutom bokföringsplikt.
Underhåll (Tid & Resurser)

Undehåll (Tid & Resurser)

Varken tid eller resurser krävs
Skogsnejd sköter allt det praktiska vad gäller underhåll och skötsel av skogen.

Undehåll (Tid & Resurser)

Mycket tid och resurser krävs
För att sköta skogen krävs maskiner och utrustning eller att dessa tjänster köps in.
Avkastning

Avkastning

Utdelning från avverkning samt värdeutveckling
Utdelning till kund när avverkning och gallring sker. Samt att du tar del av värdeutvecklingen av skogen.

Avkastning

Främst efter slutavverkning*
Sker när skogen är 45-100 år gammal. Gallring* ger viss intäkt innan dess.

*Lär dig de vanligaste skogsorden under Skogskunskap.

Den historiska genomsnittliga värdetillväxten har legat på 6–7 procent per år (se referens längre ner). Det innefattar skogsfastighetens värdeutveckling, avverkning och andra intäktskällor.

Avkastning på skogsägande bygger på många olika faktorer såsom geografisk placering, typ av skog, skogens kvalité och mer. Intäkten från skogen kommer i traditionellt skogsägande främst efter själva slutavverkningen, där hela skogen tas ner och virket säljs.

En längre förklaring följer här, kopierad från SEB:s artikel Sänk risken i din aktieportfölj genom skogsinvesteringar

I vår första studie 2015 jämförde vi tillgångsslagen över en tioårsperiod och då uppvisade svenska aktier en genomsnittlig avkastning om 10,8 procent per år medan investering i skogsmark gav 7,7 procent i avkastning (beräknat på värdeutveckling i tillgångsslagen och direktavkastning där skogens direktavkastning var satt till 2 procent per år). I vår senaste studie (maj 2020) drog vi ut tidslinjen från 1996 till 2019 och jämförde svenska skogsfastigheter med bostadsrätter i Stockholm, med svenska aktier, med delar av den europeiska kreditmarknaden och med svenska statsobligationer. Den genomsnittliga årliga totalavkastningen under den perioden varierade mellan 11,6 procent, (svenska aktier) till 4,8 procent (svenska statsobligationer). Skogens genomsnittliga totalavkastning hamnade på 7,1 procent med en årlig volatilitet på samma nivå, 7,1 procent. Det gav en totalavkastning relativt risk om 1,0. Aktier till exempel landade på 0,64. Lägger vi in skogen i en portfölj med aktier och obligationer kan vi sänka risken i portföljerna med i princip bibehållen avkastning, det vill säga uppnå en bättre riskjusterad avkastning. Under perioder med skakiga marknader, som i samband med att IT-bubblan sprack och den senaste globala finanskrisen, visar graferna att skogsfastigheterna står stabila och att fastighetsmarknaden för skog inte faller tillbaka och tappar i värde på samma sätt som aktiemarknaden och vi följer nu utvecklingen hur marknaden för skog påverkas av Covid-19.

Avkastningen från skogsfastigheter varierar både beroende på ingångsvärdet (pris), skogens förutsättningar (bonitet), naturens nycker och hur väl skogen sköts. Det är viktigt att göra rätt analys av en skogsfastighet för att identifiera dess förutsättningar och beräkna framtida uttag (avkastning och likviditet). Resultatet i jämförelsen kan därför bli både bättre och sämre beroende på skogsfastighetens unika förutsättningar. Skogsfastigheter kan också hålla andra inslag av tillgångar som ger avkastning (åkermark, anläggningsarrenden etcetera).

Skogsnejds prioritet vid naturkatastrofer är att i samverkan med myndigheter göra vad vi kan för att rädda människor, djurliv, infrastruktur och fastigheter. Skogsfastigheten Sundsvall Strömås 2:27 är försäkrad mot brand, storm, skadegörelse och skador på föryngring.

Fördelen med att äga skog på Skogsnejd är att du har en naturlig riskspridning tack vare att vi tillsammans kommer äga stora mängder skog. I traditionellt skogsägande kan enskilda ägare riskera att drabbas extremt hårt vid naturkatastrofer eftersom privata skogsägare ofta äger skog som ligger i ungefär samma område och region.

Köp skogMin skog