Köp skogMin skog
Om ossBlogg
Röjning - den bästa värdehöjaren för din skog?
January 25th, 2023

Röjning - den bästa värdehöjaren för din skog?

Skogsnejds skogsskola - Röjning

Röjning är en av de mest grundläggande skötselåtgärderna som utförs i skogen. Det innebär att träd och buskar som är döda, sjuka, skadade, eller inte växer såsom är önskvärt, tas bort. Röjning har flera olika syften, inklusive att förbättra skogens struktur, öka ljusinsläppet och bevara skogens mångfald.

Röjning kan också vara en viktig värdehöjare för skogen. Genom att ta bort träd och buskar som inte växer bra kan produktiviteten och värdet öka på träden som finns kvar. Det kan också göra det enklare att sköta skogen.

Det finns ingen specifik tidpunkt som är bäst för röjning, men mellan 5-15 år efter plantering brukar det behövas. I stället beror det på skogens specifika behov målen med röjningen.

Sammantaget är det viktigt att röjningen planeras noga utifrån skogen behov och ägarens mål.

Köp skogMin skog