Köp skogMin skog
Om ossBlogg
Hur mycket koldioxid binder ett träd?
July 3rd, 2023

Hur mycket koldioxid binder ett träd?

Skogsnejds skogsskola - Binda koldioxid

Det är svårt att säga exakt hur mycket koldioxid ett träd kan binda, eftersom det varierar beroende på storlek, ålder, art och växtmiljö. En ungefärlig uppskattning är att ett moget träd kan binda ett ton koldioxid under sin livstid. Ett träd som anses vara relativt stort och moget, vilket innebär att det troligen är över 40 år gammalt och en höjd på minst 15 meter.

Hur mycket är det att binda 1 ton koldioxid då? En medelstor personbil släpper ut ungefär 2,3 ton koldioxid per år, vilket innebär att ett träd som binder 1 ton koldioxid kan kompensera för nästan ett halvt års koldioxidutsläpp från en personbil.

Det är viktigt att notera att det inte bara är träden som binder koldioxid i skogen! Även växter såsom gräs och buskar bidrar. Dessutom kan skogar också reglera klimatet genom att släppa ut syre och fukt, och skydda marken mot erosion och översvämningar.

Så att binda koldioxid är bara en av de många viktiga funktioner som träd och andra växter har för vår planet och för vårt välmående. Därför är det viktigt att vi vårdar och bevarar våra skogar och andra grönområden, så att de kan fortsätta att göra en positiv inverkan på klimatet och på oss människor.

Köp skogMin skog