Köp skogMin skog
Om ossBlogg
Vart kommer uttrycket “att darra som ett asplöv” ifrån?
October 19th, 2022

Vart kommer uttrycket “att darra som ett asplöv” ifrån?

Skogsnejds skogsskola - Asp

I dagens skogsskola så kommer du lära dig vart uttrycket “att darra som ett asplöv” kommer ifrån. Ja, du har gissat rätt, trädet Asp ska du får lära dig mer om!

Asp finns i hela landet och är efter björken det vanligaste lövträdet i Sverige. Ca 2% av det totala virkesförrådet (mängden volym ved) på produktiv skogsmark består av asp. Höga naturvärden ges genom aspen då den är värd för över 1 000 arter både som levande och död - ett viktigt trädslag för mångfalden helt enkelt. I och på aspar, lever flera olika sorters insekter, svampar, mossor och lavar.

Om rötterna får mycket näring kan träden växa oerhört snabbt. I regel avverkas trädet vid 50–60 års ålder då den hunnit bli ca 35 meter hög. Dock kan aspen bli över 300 år, men så gamla träd hittas väldigt sällan.

Aspen känns igen genom sina ståtliga raka träd med runda och platta blad som gör att de darrar vid minsta vindpust. Detta fenomen ligger inte bara till grund för uttrycket ”att darra som ett asplöv” men även dess latinska och engelska namn. På latin heter den Populus tremula - darrande asp. Den amerikanska aspen heter quaking aspen - skälvande asp.

Vad används Aspens virke till?

Veden är vit och är ett av våra lättaste trädslag. Aspen används framför allt till massaved för att framställa finare papperssorter, men de raka fibrerna gör aspvirket perfekt till exempelvis tändstickor. Faktiskt så tillverkas alla svenskproducerade tänd­stickor idag av aspträ.

Aspens dåliga värmeledning i kombination med att träet inte ger ifrån sig någon kåda gör virket extra lämpligt som sittbänkar till bastuanläggningar, ett väldigt uppskattat trädslag för våra grannar i öst.

Köp skogMin skog