Köp skogMin skog
Om ossBlogg
Tallen - Utmärkt konstruktions- och snickerivirke
July 13th, 2022

Tallen - Utmärkt konstruktions- och snickerivirke

Skogsnejds skogsskola - Tall

Välkommen till den andra delen av Skogsnejds skogsskola där det är dags att berätta om tallen. Tallen (Pinus sylvestris) är efter granen Sveriges vanligaste trädsort och är drygt 39 % av Sveriges totala virkesförråd.

Tallens rotsystem består av kraftiga snett nedåtriktade rötter och det gör trädet väldigt starkt och stormhärdigt. Trädet har även bark som är extra tjock och värmetålig så den klarar sig bäst av de olika trädslagen vid skogsbränder. Trots detta pansar till bark kan trädet utsättas för andra skador - exempelvis insekten märgborren. Den gnager gärna på årsskotten vilket i första hand sänker trädens tillväxt, men de kan också döda försvagade träd.

Tallen är ett väldigt mångsidigt träd. Den växer på många olika marker, torr liksom på fuktig och mager myrmark, där den är det vanligaste trädslaget. Tallen kan även bli över 35 meter hög och mer än 650 år gammal. Dock så avverkas den oftast när trädet är 80–150 år av ekonomiska skäl.

Tallens ved är mycket hård och bryts därför ned långsamt. En död tall kan stå kvar i flera hundra år och när den har fallit kan den bli liggande i ytterligare flera hundra år. En död tall blir därför en viktig livsmiljö för över 900 olika insekter och lavar.

Tallen fungerar utmärkt som konstruktions- och snickerivirke. Det är historiskt det mest använda träslaget till byggnader och möbler. Används idag till bl.a. konstruktionsvirke, byggdelar, faner, pappersmassa och träfiberplattor.

Köp skogMin skog