Köp skogMin skog
Om ossBlogg
Eken - det värdefullaste träslaget i Sverige?
July 27th, 2022

Eken - det värdefullaste träslaget i Sverige?

Skogsnejds skogsskola - Ek

Välkommen till den tredje delen av Skogsnejds skogsskola där vi ska berätta om eken.

Eken är ett så kallat ädelt lövträd då träslaget är ekonomiskt och ekologiskt värdefullt. Andra ädla lövträd är alm, ask, bok, lind och lönn. Eken är vanligast inom denna sort men trots det är bara 1 procent av Sveriges virkesförråd ekar.

Tillgången är störst i Kalmar och Kronobergs län, Skåne, Östergötland, Blekinge och Halland. Rena ekskogar är tyvärr ovanliga och hittas ofta i annan lövskog eller barrskog.

Eken är ett av de värdefullaste träslagen i Sverige. Virkets goda slitstyrka i kombination med det vackra utseendet gör att det används till bl.a. möbler, parkett, trappor, dörrar och paneler. Traditionellt används eken också till vin-, whisky- och sherryfat.

Ekar blir upp till 30 meter höga och kan bli väldigt grova och värdefulla, såväl för skogsägaren som för den biologiska mångfalden. Eken utvecklas bäst på mullrik, lerhaltig jord men växer också på bergiga, magra marker. Får den stå fritt utvecklas en stor krona och den får därmed en snabb tillväxt. Då blir virket av bästa kvalitet och tiden för trädet att växa färdigt minskar.

Eken kan bli mycket gammal - över 1000 år! I skogsbruket avverkas ek normalt vid 120-150 års ålder.

Köp skogMin skog