Vår målsättning är att endast använda välrenommerade företag och entreprenörer som jobbar ansvarsfullt i och med skogen. Huruvida vi till 100% lyckas uppnå detta är däremot inget vi kan lova i ett så här tidigt stadie, eftersom det finns många situationer och faktorer att ta hänsyn till. Ett exempel är avvägningen mellan att göra en insats i skogen direkt, med första bästa entreprenör som har möjlighet, eller vänta med insatsen tills prioriterad entreprenör har möjlighet. I ett sådant läge beror det på entreprenören och insatsen vad som är bästa beslutet, eftersom att inte göra en insats också är ett beslut.

Vad gäller själva företagen och personerna kommer vi att presentera dem och ha regelbundna uppdateringar om dem.

Det är trots allt lika viktigt för våra kunder och oss att skogen tas om hand på ett bra sätt. Förutom att kapa träd görs mycket mer arbete i en skog. Markberedning, dikning och vägberedning är bara några exempel på insatser som påverkar naturvärden och kan göras mer eller mindre ansvarsfullt.