Skogsnejds prioritet vid naturkatastrofer är att i samverkan med myndigheter göra vad vi kan för att rädda människor, djurliv, infrastruktur och fastigheter. I skrivande stund, 2023-09-03, är inte skogsfastigheten Sundsvall Strömås 2:27 försäkrad. Att försäkra skogen är något vi ska undersöka närmare men vill poängtera att det inte är självklart att skogsägare försäkrar sin skog.

Fördelen med att äga skog på Skogsnejd är att du har en naturlig riskspridning tack vare att vi tillsammans äger stora mängder skog. I traditionellt skogsägande kan enskilda ägare riskera att drabbas extremt hårt vid naturkatastrofer eftersom privata skogsägare ofta äger skog som ligger i ungefär samma område och region.