Skogsnejd vill göra det enkelt för alla att äga skog. Genom att förenkla själva investeringen och flera delar av det traditionella skogsägandet gör vi det möjligt för fler att bli skogsägare.

Skogsägande hos Skogsnejd Traditionellt skogsägande
Investering Låg
Skogsnejd säljer skogsbitar från 100 kr
Hög
Pris/hektar (ha) varierar från ca 25 000:- i Norrbotten till 250 000:- i södra Sverige.
Ägande Del av skogsfastighet
Skogsnejd delar varje skogsfastighet i mindre virtuella bitar.
Hel skogsfastighet
Kunskap Ingen kunskap krävs
Vi på Skogsnejd delar gärna vår skogskunskap med dig om du vill.
Mycket kunskap krävs
Du behöver kunna mycket om skog och hur den ska skötas. Ofta drivs privat  skogsägande som en enskild firma.
Underhåll (Tid & Resurser) Varken tid eller resurser krävs
Skogsnejd sköter allt det praktiska vad gäller underhåll och skötsel av skogen.
Mycket tid och resurser krävs
För att sköta skogen krävs maskiner och utrustning eller att dessa tjänster köps in.
Avkastning Årlig utbetalning
Bygger på prognos över förväntad inkomst från avverkning och gallring.
Främst efter slutavverkning*
Sker när skogen är 45-100 år gammal. Gallring* ger viss intäkt innan dess.

*Lär dig de vanligaste skogsorden under Skogskunskap.