Vi har nyligen köpt vår första skogsfastighet och kommer att lansera till våra förköpskunder inom kort.

Registrera dig för Skogsnejds nyhetsbrev så missar du inte när det blir möjligt att köpa skog.