Ja!

  • Kunder som äger skog i fastigheter där de gemensamt kommer fram till principen hyggesfritt eller naturskog betalar för det, eftersom de väljer att avstå intäkter från avverkning. Vi tror många kunder är intresserade av sådan skogsförvaltning och nöjer sig med något mindre avkastning. Skogsmark har historiskt ökat stadigt i värde och den utvecklingen får kunder ta del av när de säljer sin mark, oavsett skogsförvaltningsmetod.

Med det sagt innebär det att kunder som söker avkastning, jakt, lövskog eller andra mål kommer styras till lämpliga skogar.