I den skog Skogsnejd köper kan vi beroende på fastighetens villkor hamna med olika former av ingångna avtal vi behöver respektera eller ta hänsyn till. Det kan gälla jakt, fiske, jordbruksmark, arrenden och servitut. Vad gäller jakt finns det i många fall tradition, gemenskap och sidoinkomster för de som bor i bygden. Detta hoppas vi kunna balansera med våra kunders gemensamma önskemål, åtminstone på sikt. Det innebär att vi kommer ta hänsyn till varje skogsfastighets förutsättningar, men vara öppna mot de som nyttjar marken att det i slutändan är våra kunders vilja vi rättar oss efter. Här kommer vi vara tydliga i gränssnittet, så att kunden köper den skog som passar personens principer.

Angående ev. jakträtter för dig som kund föregås det av en diskussion med berört jaktlag/förening så att båda parter får en bra start på samarbetet. Visar det sig att möjligheten till jakträtter lockar många kunder kanske vi behöver lägga in vissa bestämmelser.  Vår förhoppning är däremot att erbjuda jakt och allt annat fastigheten har att erbjuda, med reservationen att vi tar hänsyn till de lokala förutsättningarna och visar tydligt i gränssnittet vad som gäller.