Skogsnejds skogsskola – Al

I årets sista skogsskola stiftar vi bekantskap med lövträdet al som har två arter i Sverige, klibbal och gråal. De tillsammans utgör 1,5% av träden i Sverige. Klibbalens utbreder sig huvudsakligen sydligt, medan gråalens är mera nordlig.

Båda arterna är mycket snabbväxande och trivs bäst på lite olika sorters mark. Klibbalen är anpassad till blöta marker och växer ofta vid gränsen till öppet vatten. Om vi istället jämför med gråalen så producerar den bäst på finjordshaltig mark (förenklat, mark med låg mängd sand och hög mängd jord).

Alen blir sällan högre än 20 m och välskötta bestånd brukar avverkas efter 40–50 år.

Användningsområden
Virket är lätt att behandla och något mjukare men segare än asp. Det används till inredningssnickerier, t.ex. panel, och köksinredningar. Även möbler av al förekommer. Den klassiska användningen av alvirke var förr till trätofflor.

Andra exempel på bra användningsområden är undervattenskonstruktioner, detta pga klibbalens varakighet i blött tillstånd. Då alen också absorberar lite värme passar den även bra till bastuinredningar.

Alskog